kategória: Interiér / projekt: KONA YOGA

lokalita: Bratislava / rok: 2021

KONA YOGA

Lokalita: Bratislava

Rok: 2021

Vstupná časť

Vstupná časť joga štúdia je tvorená recepčným pultom s logom a nábytkovou zostavou na stene oproti vstupu. Recepčný pult navrhujeme ako fixný, nie posuvný. Súčasťou skrine za pultom sú otvorené police na prípadnú prezentáciu produktov. Zo vstupnej časti sa prechádza vľavo do sály a vpravo do šatní. Sála je od vstupu oddelená závesmi.

Sála

Sála má kapacitu pre cca 10 cvičiacich. Kvôli maximálnemu využitiu sály tu nie sú navrhované žiadne stolárske prvky zasahujúce do priestoru ale pracujeme s existujúcimi otvormi. V jednom z existujúcich otvorov, ktorý po zmene dispozície nebude potrebný, navrhujeme vstavaný úložný priestor v stene na karimatky. Na oknách do ulice navrhujeme jednoduchým obložením vytvoriť miesta na sedenie. V sálovej časti navrhujeme existujúci kazetový strop prekryť textíliami, čo pomôže priestoru nie len vizuálne, ale aj akusticky. Tiež navrhujeme výmenu kaziet s osvetlením za mäkkšie, stmievateľné osvetlenie, čo vytvorí po pridaní textílií príjemný efekt. Na okná osádzame priesvitné, ale nepriehľadné textilné rolety, ktoré zabránia pohľadom okoloidúcich a tiež vytvoria v priestore príjemnejšiu atmosféru. Na zadnú stenu sály umiestňujeme “signature wall” tvorenú tiež textíliou v jednej z farieb značky. Textília bude pred stenou odsadená v rámiku a za ňou na stene sa nachádza svietiace logo. Týmto riešením poskytujeme variabilitu – pri cvičení je možné logo vypnúť aby nebolo rušivým prvkom a pri natáčaní videa je možné ho zasvietiť.

Kuchynka

Zo sály sa prechádza do časti s kuchynkou a sedením. Sedenie je
rozdelené na dve časti – pri oknách sa nachádzajú dve kreslá a na zemi
pred kuchynským pultom sa nachádza nízke sedenie na vankúšoch.
Dispozičnými zmenami sme sem tiež dostali vstavané police.

Šatne

Šatňové skrinky navrhujeme ako stolárske prvky vo farbách značky a majú dve veľkosti. Nad šatňovými skrinkami vo vyššej polohe sa nachádza úložný priestor. Obe šatne majú kapacitu 14 skriniek. V mužskej aj ženskej šatni opäť využívame okenný parapet, ktorý má ideálnu výšku na sedenie. Ženská šatňa má navyše oproti mužskej kozmetický kútik, ktorý aspoň sčasti vynahrádza hygienickú časť.

Hygiena

V našej prevádzke riešime prechodnú miestnosť, cez ktorú sa prechádza ďalej na spoločné toalety a miestnosť so sprchami. V prvej miestnosti sa nachádza umývadlo a vstavaná skriňa na uloženie pomôcok na upratovanie. V druhej miestnosti sa nachádzajú dve sprchy, ktoré sú oddelené závesmi kvôli malej výmere miestnosti a tiež je tu umiestnená lavička na prezliekanie s vešiakmi.