Spracúvanie osobných údajov a dodržiavanie GDPR

1. Úvod

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú prejavujete tým, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke blzk.sk. Tento dokument popisuje, ako spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete, a ako zabezpečujeme ochranu týchto údajov v súlade s nariadením GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

2. Spracúvanie osobných údajov

Pri vyplňovaní kontaktného formulára na našej stránke zhromažďujeme nasledujúce osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Správa

Tieto údaje sú nevyhnutné na to, aby sme mohli účinne reagovať na Vašu správu a poskytnúť Vám požadované informácie.

3. Účely spracúvania

Vaše osobné údaje budeme spracúvať výlučne na nasledujúce účely:

 • Odpovedať na Vašu správu a poskytnúť Vám požadované informácie.
 • Zabezpečiť komunikáciu s Vami ohľadom Vašej otázky alebo požiadavky.

4. Ochrana osobných údajov

Zabezpečujeme, že Vaše osobné údaje sú spracované v súlade s nariadením GDPR a chránené pred neoprávneným prístupom, zneužitím, stratou alebo zničením. Vaše údaje sú uchovávané iba počas potrebného obdobia na dosiahnutie stanovených účelov.

5. Poskytovanie údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám bez Vášho výslovného súhlasu.

6. Vaše práva

Podľa nariadenia GDPR máte právo:

 • požiadať o prístup k Vašim osobným údajom,
 • požiadať o opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov,
 • obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov,
 • namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov,
 • preniesť Vaše osobné údaje,
 • podať sťažnosť u dozorného orgánu pre ochranu údajov.

7. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov alebo chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás na nasledovnú e-mailovú adresu: info@blzk.sk