Kontakt

sídlo: Bajkalská 45G, Bratislava

pracovisko: Štúrová 67, Modra

e-mail: info@blzk.sk

Pre presnú cenovú ponuku Nám prosím zašlite e-mail s podkladmi(pôdorys,fotografie,inšpirácie) a doplňujúcimi informáciami na info@blzk.sk