Byt KEM

Byt KEM

Byt LLH

Byt LLH

Apartmán GMN II

Apartmán GMN II

Apartmán GMN I

Apartmán GMN I

Byt ADM

Byt ADM

Interierovy dizajn vytvoreny timom BLZK architekti v meste Banska Bystrica.