Filter

Interior of commercial places

Jedným zo zameraní ateliéru BLZK je práve dizajn komerčných priestorov.

Vytvoríme pre vás unikátne návrhy interiéru v rôznych sektoroch:

  • design of gastro spaces
  • hotels interiores designs
  • design of administrative spaces
  • design of stores
  • wellness, health & SPA design
  • Iné…

Interiérový dizajn komerčných priestorov vyžaduje určitú odbornosť a špeciálny typ pozornosti. V tejto oblasti je často práve dizajn komerčného priestoru rozhodujúcim faktorom na odlíšenie marketingu vašej firmy od konkurenčnej. Okrem toho je aj dominantným prostriedkom pre zlepšenie pridanej hodnoty smerom k zákazníkovi.

The interior of your establishment is essential for the presentation of your brand. Building an unforgettable impression on the customer does not depend only on the level of services offered, but begins long before that. The moment a potential visitor researches online and comes across your business or service and later visits it often gives a visual impression and the emotion that the environment evokes in them.

A good example in this context is, for example, the interior of a hotel. Here, the hotel interior design directly determines the value of the facility and the level of attractiveness for hotel guests. In addition, according to him, investors, developers and even fans of the hotel on social networks are also being followed.

The visual identity of the facility is no less important for catering establishments, as restaurants and cafes are nowadays visited not only for food or coffee, but also for the atmosphere and interior. They represent an irreplaceable source of energy for the city center also thanks to the fact that they provide visitors with space for relaxation, social events and everyday enjoyment of life. Last but not least, facilities such as cafes are becoming increasingly busy and increasingly popular as places for work and business meetings.

In both of these examples, we see that the commercial interior solution is only effective if it meets both aesthetic and functional criteria. The pleasant interior of restaurants, hotels and shops contributes significantly to positive branding. This means building a stronger brand and credibility of the given business client. Therefore, in the design process, we always focus on the authenticity of the given solution. We also take care to achieve the desired atmosphere and clear communication of your brand's personality through design.

Interior of residential places

Jedným z hlavných zameraní ateliéru BLZK je práve dizajn obytných priestorov.

K celkovému zdraviu a vitalite človeka je veľmi dôležitá harmónia medzi fyzickou a psychickou pohodou každého z nás. Je známe, že práve naše prostredie zohráva dôležitú rolu pri formovaní našej osobnosti. Pôsobí na psychické a celkové zdravie človeka, či v neposlednom rade utvára náš názor a pohľad na svet okolo nás.

Tieto procesy prebiehajú počas celého nášho života a vytvárajú súbor informácií ktorým hovoríme JA.

Domov je miestom, kde trávime značnú časť nášho života. Práve v najdôležitejšom období formovania našej osobnosti, v detstve a počas dospievania, tu trávime väčšinu času. Rovnako tak by malo byť toto miesto aj v dospelosti asociované s pojmami ako bezpečie, pohodlie, pokoj a oddych. V našom tíme si uvedomujeme, že mnoho z týchto procesov vyhodnocovania prebieha na podvedomej úrovni a často krát si ich v zhone dnešného života nestíhame uvedomovať. To však nemení nič na tom, že každé miesto na nás vplýva a tieto procesy v nás neustále prebiehajú. Je to práve ten moment, keď vstúpite do miestnosti a ihneď vo Vás prebehne rozhodnutie, či toto miesto na Vás pôsobí príjemne, alebo naopak.

Každý sme iný a preto aj naše predstavy o dokonalom domove sa môžu líšiť. Úlohou nášho tímu je Vaše predstavy vypočuť a s jedinečným podpisom našej tvorby interpretovať do podoby budúceho domova. Okrem vizuálnej podoby dávame dôraz na funkčnú stránku priestoru. Vytvárame domovy, ktoré sú vždy jedinečné a reflektujú individuálne požiadavky každého z Vás.