Contact

headquarters: Bajkalská 45G, Bratislava
e-mail: info@blzk.sk
tel.: +421 902 099 437

For an exact quote, please contact us using the form below or send us an e-mail with documents (floor plan, photos, inspirations) and additional information at info@blzk.sk

 

Personal data protection policy and GDPR


Contact

headquarters: Bajkalská 45G, Bratislava
e-mail: info@blzk.sk
tel.: +421 902 099 437

Pre presnú cenovú ponuku nás prosim kontaktujte prostredníctvom formúlara nižšie alebo nám zašlite e-mail s podkladmi (pôdorys,fotografie,inšpirácie) a doplňujúcimi informáciami na info@blzk.sk