kategória: Interiér / projekt: ALPE 

lokalita: Trnava / rok: 2022

fotografia: © Matej Hakár 2022

ALPE

Lokalita: Trnava

Rok: 2022

Fotografia: © Matej Hakár 2022

Ocenenie: Absolútny víťaz Office Roka 2022

Zadaním bolo vytvorenie interiéru administratívnych priestorov pre firmu poskytujúcu colné služby. Objekt sa nachádza v priemyselnej časti extravilánu Trnavy. Zaujímavosťou projektu je zámer investora vytvoriť nadštandardné pracovné prostredie napriek polohe objektu v málo exponovanej lokalite. Koncept dizajnového myslenia investora bola téma, ktorou chcel reprezentovať vlastné priestory s akcentom na edukáciu diela vo verejnosti.

Hlavné determinanty tvorby boli potreba zachovania jestvujúcej dispozície, zohľadnenie systému fungovania firmy a prezentácia korporátnej identity. Striktný raster fasády budovy je reflektovaný v riešení interiéru. Svojou jednoduchosťou návrh necháva vyniknúť použitú materialitu: surové betónové stropy, drevené plochy a výrazná modrá odkazujúca na farebný koncept firmy. Funkčne je priestor rozdelený na poloverejné prízemie a privátnu zónu druhého nadzemného podlažia. Dispozičné riešenie vstupných priestorov nás podnietilo k stvárneniu schodiska ako skulpturálneho elementu v priestore. Koncept openspace kancelárie zohľadňuje systém fungovania firmy a potreby neustálej komunikácie medzi zamestnancami. Komunitný charakter pracoviska je reprezentovaný spoločným stolovaním v kuchynsko – jedálenskej časti kancelárie. Vstupy do obslužných priestorov potláčame v rámci drevených panelových obkladov.

Druhé nadzemné podlažie slúži primárne vedeniu firmy. Nachádzajú sa tu dve samostatné kancelárie, zasadačka s kuchynkou, archív a zázemie. Pre konzistentnosť návrhu je opakovaná materialita a princípy z prvého podlažia. Modrým akcentom sú podporené body záujmu a drevenými obkladmi naopak potlačené ostatné priestory.